หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
 
     
 


นางวิภา มีนิล
ปลัด อบต.ย่านมัทรี


นางสาววันทนา สาระ
รองปลัด อบต.ย่านมัทรี
 
 


นางวิภา มีนิล
ปลัด


นางสาววันทนา สาระ
รองปลัด


นางบังเอิญ เอี่ยมสอาด
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอัญญมณี ทศหล้า
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายณัฐวุฒิ กะวะระพฤษ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางปิยฉัตร เฉลยพล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวอภิญญา นิลสนธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวเบญจมาศ ปั้นงามวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวนิลุบล เกิดแตง
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการกองคลัง)


นางสาวภัคสิตา พิลึก
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)


นางณัฐนิชา พิลึก
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)


นางสาวสุพัตรา เครือวัลย์
พนักงานจ้างเหมา (ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10