หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
 
     
 


นางวิภา มีนิล
ปลัด อบต.ย่านมัทรี


นางสาววันทนา สาระ
รองปลัด อบต.ย่านมัทรี
 
 


นางสาวกานต์วรัทย์ โพธิ์อ่อง
หัวหน้าสำนักปลัด


พันจ่าเอกวีระพงศ์ นิลสนธิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายนิรุตต์ พิชัยพัฒนเจริญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายสุมิตร ตังคะอารีย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายปริญญา อินทรศักดิ์
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวจิดาภา แฟงเมือง
ครู คศ.1


พันจ่าเอกวิเวก ศรีน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวชลลดา พวงทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายอนิรุธ เดชคช
นักการ


นายสิทธา พันธ์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวสุนันทา ชัยฤทธิ์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสาธารณสุข)


นางสาวกมลวรรณ โพธิ์คำทอง
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน)


นางสาวสุธาสินี เปาจีน
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10