หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
 
     
 


นายสมบูรณ์ วารินสุข
ปลัด อบต.ย่านมัทรี


นางวันทนา ฉมัย
รองปลัด อบต.ย่านมัทรี
 
 


นางสาวกานต์วรัทย์ โพธิ์อ่อง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุมิตร ตังคะอารีย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


พันจ่าเอกวีระพงศ์ นิลสนธิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายนิรุตต์ พิชัยพัฒนเจริญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


พันจ่าเอกวิเวก ศรีน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวปิยนุช นาคเกิด
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายอนิรุธ เดชคช
นักการภารโรง


นายสิทธา พันธสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายกฤษฏ์ พวงสมบัติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


ว่าง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นางสาวสุนันทา ชัยฤทธิ์
ผู้ช่วยงานด้านสาธารณสุข


นางสาวกมลวรรณ โพธิ์คำทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10