หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางวิภา มีนิล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาววันทนา สาระ
รองปลักองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี


นางสาวกานต์วรัทย์ โพธิ์อ่อง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางบังเอิญ เอี่ยมสอาด
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายนิคม เรือนไทย
ผู้อำนวยกองช่าง