หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ธารทหาร   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓   1 ธ.ค. 2564 7
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแก่ง   🎉เชิญชวนเที่ยวงานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทย ตำบลบ้านแก่ง เทปออกอากาศในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ NBT North ออกอากาศไปเมื่อวันที่26มีค. เวลาประมาณ 09.15น(ขอบคุณnbt พิษณุโลก) 🎊งานวันที่ 5-6 เมษายน 2564...ขบวนวัฒนธรรม 13คุ้ม ลิเกดัง หนังกางแปลง 10   26 เม.ย. 2564 24
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแก่ง   ประชาสัมพันธ์งานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทยบ้านแก่ง ปี 2564   25 เม.ย. 2564 16
ข่าวกิจกรรม อบต.วังใหญ่   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ประจำปี 2564   23 เม.ย. 2564 19
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแก่ง   สวัสดีปีใหม่ 2564   23 เม.ย. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตาสัง   เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการต่อใบอนุญาตดูดทราย บริเวณแม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์   22 เม.ย. 2564 6
กิจการสภา อบต.ตาสัง   เปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564   22 เม.ย. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แควใหญ่      22 เม.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ตาสัง   เปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564   22 เม.ย. 2564 3
กิจการสภา อบต.ตาสัง   หนังสือประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (เรียนผู้นำชุมชนเขตตำบลตาสัง)   22 เม.ย. 2564 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามโครงการช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขต อบต.เนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เม.ย. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564 โดยจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เม.ย. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เม.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หาดสูง   ขอประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด Covid - 19 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์   22 เม.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่างิ้ว   ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว   22 เม.ย. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างสำหรับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เม.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะเคียนเลื่อน   กิจกรรม การต่อต้านการทุจริต   22 เม.ย. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กู้ชีพ-กู้ภัย) หมายเลขทะเบียน บร 1568 นครสวรรค์ ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 011 51 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เม.ย. 2564 2
ข่าวกิจกรรม อบต.อ่างทอง   โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)    22 เม.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยางตาล   ผลสำรวจการประเมินควมพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓   22 เม.ย. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พุนกยูง   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)   22 เม.ย. 2564 3
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.มหาโพธิ   ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย   22 เม.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเต่า   ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน   22 เม.ย. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองเบน   สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2564 วันที่ 24 เมษายน 2564   22 เม.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดไทรย์   คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ สั่งปิดสถานที่เสี่ยง, กำหนดการควบคุม, กำหนดมาตรการควบคุม   22 เม.ย. 2564 6
ข่าวกิจกรรม อบต.ทับกฤช   ประชาคมเพิ่มเเผนครั้งที่ 4 หมู่14   22 เม.ย. 2564 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ทับกฤช   ประชาคมเพิ่มเเผนครั้งที่ 4 หมู่13   22 เม.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   กิจกรรม การรณรงค์ และเสริมสร้างวินัยการขับขี่ปลอดภัยในพื้นที่โดยการขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัยตามเส้นทางที่กำหนดภายใต้หัวข้อการรณรงค์ว่าสงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด   22 เม.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดไทรย์   โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัล เผ้าระวังและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรมด้วยการเรียนการสอนออนไลน์   22 เม.ย. 2564 11
กิจการสภา อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย   อบต.หนองกรด จัดประชุมสภา สมัยสามัญที่ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564    22 เม.ย. 2564 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,873
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10