หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่เปิน   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางสัก เส้นที่ 5 หมู่ที่ 12   29 ต.ค. 2564 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่เปิน   จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง   28 ต.ค. 2564 68
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรงชัย   หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   16 ต.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองตางู   รายชื่อผู้ลงทะเบียน ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม วันที่ 20-23 ต.ค. 2564   16 ต.ค. 2564 7
ข่าวกิจกรรม อบต.เขาดิน   โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำความผิดทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย   15 ต.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาดิน   โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำความผิดทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย   15 ต.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครสวรรค์ออก   ประกาศ รับสมัครคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สามารถปริ้นใบสมัครแล้วกรอกเอกสารได้เลย . #AdminFriend   15 ต.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.นครสวรรค์ออก   องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกได้จัดแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ หมู่ที่ 1,2,3,5,7    15 ต.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเต่า   ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครสวรรค์ (ผ่านทางสื่ออนไลน์)   15 ต.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.โกรกพระ   มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลโกรกพระ หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม   15 ต.ค. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สร้อยละคร   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หน่วยงานกองคลัง (แบบพิมพ์จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ต.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินศาลา   ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ เพื่อรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ต.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินศาลา   ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ต.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยถั่วใต้   การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   15 ต.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินศาลา   ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   15 ต.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มหาโพธิ   ขอเชิญผู้รับสมัครเลือกตั้งทุกท่านมารับคู่มือฯ   15 ต.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหม้อ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   15 ต.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   รู้หรือไม่ ? ผู้สม้ครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องการประกาศหาเสียงเลือกตั้งและจัดทำแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งจะต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง   15 ต.ค. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยน้ำหอม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ต.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สร้อยละคร   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำและดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ต.ค. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากรเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ต.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สร้อยละคร   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาถ่ายเอกสารA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ต.ค. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2รายการ    15 ต.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   สกู๊ปประชาสัมพันธ์ คนพิการก็ทำงานได้ จาก สสส.   15 ต.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 / 2564   15 ต.ค. 2564 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มหาโพธิ   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4   15 ต.ค. 2564 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มหาโพธิ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง   15 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ประชาสัมพันธ์ ปภ. เตือน ๕ อัน ตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง ฤดูฝน    15 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินศาลา   ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา   15 ต.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.สร้อยละคร   บริษัท วิริยะประกันภัย มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม   15 ต.ค. 2564 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,260
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10