หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563   30 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563   30 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดเก็บภาษีรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563   30 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน   17 ก.ย. 2562 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545   17 มิ.ย. 2562 213
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562   19 ธ.ค. 2561 211
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอปท.   27 พ.ย. 2561 214
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส   26 พ.ย. 2561 171
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561   26 พ.ย. 2561 174
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   26 พ.ย. 2561 171
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   26 พ.ย. 2561 166
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนดนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง   26 พ.ย. 2561 222
ข่าวประชาสัมพันธ์   อำนาจหน้าที่ของ อบต.   22 พ.ย. 2561 198
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์   22 พ.ย. 2561 219
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   21 พ.ย. 2561 195
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561   21 พ.ย. 2561 163
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามคำร้องประจำปี พ.ศ. 2561   21 พ.ย. 2561 192
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   8 พ.ย. 2561 149
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   8 พ.ย. 2561 205
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว   5 ต.ค. 2561 132
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10