หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา   20 ก.ย. 2562 184
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน   17 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545   17 มิ.ย. 2562 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562   19 ธ.ค. 2561 190
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอปท.   27 พ.ย. 2561 188
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส   26 พ.ย. 2561 155
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561   26 พ.ย. 2561 151
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   26 พ.ย. 2561 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   26 พ.ย. 2561 151
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนดนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง   26 พ.ย. 2561 203
ข่าวประชาสัมพันธ์   อำนาจหน้าที่ของ อบต.   22 พ.ย. 2561 183
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์   22 พ.ย. 2561 198
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   21 พ.ย. 2561 182
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561   21 พ.ย. 2561 150
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามคำร้องประจำปี พ.ศ. 2561   21 พ.ย. 2561 164
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   8 พ.ย. 2561 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   8 พ.ย. 2561 192
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว   5 ต.ค. 2561 124
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562   5 ต.ค. 2561 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี   15 พ.ค. 2561 260
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10