หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อกระสอบทรายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2564 ]โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 6 สายบ้านนายประมวล ริดเต็ม ถึงบ้านนายสมนึก แก้วสนิท [ 1 ต.ค. 2564 ]โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 5 สายการเกษตรจากบ้านนางบุญมี ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 6 [ 1 ต.ค. 2564 ]โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 2 สายกลางบ้าน [ 1 ต.ค. 2564 ]โครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านบางปราบ หมู่ที่ 1 [ 1 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 จากบ้านนายบุญเรือน บุญบางถึงถนนสายเอเซีย [ 1 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างไร่นายมาโนช บุญมีถึงหลังสระวัดย่านมัทรี หมู่ที่ 6 [ 1 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุก หมู่ที่ 2 สายบ้านนางสำราญ พุกสุข ถึงบ้านนางม้อน คล้ายมั่น [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ(คนสวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9