ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านมัทรี
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 21 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256288,028181,098121,947213,592145,941138,40177,62181,22480,34059,77440,343-1,228,309
2561159,4681,201,8572,171,590111,907111,894121,79390,15253,38339,84267,31373,623171,3854,374,207
2560--------58229071,45471,831
ยอดยกมาตั้งแต่ 18 ธ.ค. 2560 ถึง 31 ส.ค. 2560   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   5,674,347
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี